Čarodejnice 2011 (Show map with travel history)

Property of JimmyPrague, travelled 269.8km

Now in GC2NMRC HistoryDescription
[EN] This coin was created for "Čarodejnice", a witch burning fest at the end of April in the Czech Republic.

[CZ] Tato mince byla vytvořena pro Čarodějnice.

[FR] Cette piece a ete construite pour "Čardonejnice", une fete Tcheque pour bruler les sorcieres a la fin du mois d'Avril

Goal of this item
[EN] Travel to Orleans (France) in memory of Joan of Arc, who was trialed for witchcraft and heresy in 1341.
Then the coin should return to its home in Czech Republic in cache "Pramen Botice" (GCRC6H) where witches like to be.

[CZ] Cestovat do Orleans (Francie) v paměti Johanky z Arku, ktera byla osoudila pro čarodějnictví a kacířství v roce 1341.
Pak mince by se měla vrátit domu do ČR v cache "Pramen Botice" (GCRC6H), kde chtěji čarodějnice bydlet.

[FR] Voyager jusqu'a Orleans (France) en memoire a Jeanne d'Arc, qui a ete jugee pour sorcellerie et heresie en 1341.
Ensuite, la piece devrait retourner chez elle, en Republique Tcheque, dans la cache "Pramen Botice" (GCRC6H) ou aiment vivre les sorcieres.
06. May 2011 21:08
Snail cz put "Čarodejnice 2011" into GC2NMRC History
Pošoupnuto
29. April 2011 19:23
Snail cz grabbed "Čarodejnice 2011" from GC29NE3 History
Posunu dál
28. April 2011 21:58
JimmyPrague put "Čarodejnice 2011" into GC29NE3 History
Go go go !!!
Tento web a jeho funkce je bez povolení dovoleno používat pouze pro nekomerční účely
ProDeticky.cz - Hračky, které budou vaše děti milovat

Classic skin | Mobile skin

Created by Hawwwran | info@hawwwran.com , All rights reserved © 2009 , Number of all items: 1504 | Registered users: 34231
Nová verze doplňku QL Watch pro Firefox je k dispozici. Nainstalovat novou verzi
Nová verze doplňku QL Watch pro GreaseMonkey je k dispozici. Nainstalovat novou verzi